Wat is Mirari?

Mirari’ is een vrij onafhankelijk internetplatform voor opinies en artikels. Het idee is uitgedacht en gelanceerd door Tomas Serrien.

Het oorspronkelijke doel van Mirari is het creëren van een humane kritische dialoog die meer is dan een forum voor kenners of een krant voor één bepaalde groep van ‘ingewijden’. Mirari heeft daarnaast tot doel fundamenteler te zijn dan de vluchtige reactiestroom van opinies op sociale media.


Mirari wil een dialoog tussen mensen tot stand brengen door een platform aan te bieden waar iedereen de kans krijgt om zijn mening/opinie te publiceren onder de vorm van artikels en reacties. Mirari (dat ‘zich verwonderen’ in het Latijn betekent) wil mensen kritisch laten nadenken over elkaars opinie, maar dit telkens op een respectvolle en verwonderde manier. Mirari wil als open platform ingaan tegen het polariserende wij-zij denken dat vaak overheerst in discussies.

Om deze kritische dialoog tot stand te brengen is Mirari gebaseerd op een aantal spelregels. Deze regels zijn noodzakelijk voor het bereiken van het doel van Mirari. De spelregels gaan uit van een aantal fundamentele mensenrechten.


Hieronder vindt u een opsomming van de spelregels en een korte bespreking hoe Mirari deze spelregels invult.

  • Spelregel 1 ‘Vrijheid van informatie‘:

De informatie die op Mirari verschijnt is voor iedereen toegankelijk. Er is geen censuur en alle opinies zijn vrij te raadplegen. Ook wordt er geen hiërarchie gehanteerd om de opinies weer te geven.

  • Spelregel 2 ‘Vrijheid van meningsuiting/godsdienstvrijheid‘:

Mirari kan vrije bijdragen bevatten van elke burger met eender welke ideologie, godsdienst of afkomst. Mirari biedt de mogelijkheid om over elk onderwerp in dialoog te treden, ook over controversiële kwesties. Het weren van bepaalde thema’s levert geen democratische dialoog op. Dit wil zeggen dat ook zogenaamde ‘radicale’ personen de kans krijgen om bijdrages te leveren op Mirari. De enige voorwaarde is dat dit op een respectvolle en geweldloze manier gebeurt. Het is een meerwaarde om op Mirari in dialoog te gaan met andersdenkende burgers.

  • Spelregel 3 ‘Mogelijkheid tot kritiek‘:

Mirari is kritisch in die zin dat een vorm van kritiek bij elke bijdrage mogelijk is. Elke mening heeft een onderbouwing via argumentatie nodig. Elke bijdrage bevat daarnaast een mogelijkheid tot vrije kritiek door anderen. Gebruikers kunnen op elkaar reageren via nieuwe artikels en kortere reacties (zie verder in rubriek Hoe publiceer ik een artikel op Mirari?).

  • Spelregel 4 ‘Pluralisme van waarden‘:

Mirari is geen politieke partij. De ambitie van Mirari is om de dialoog tussen mensen te stimuleren zonder daarbij de meningen van mensen in een bepaalde richting te duwen. Leden van Mirari willen m.a.w. geen macht, maar willen op een verwonderde en kritische manier kijken en reageren op opinies van anderen. Daarom maakt Mirari geen gebruik van een klassieke redactie zoals bij een krant. Bij een klassieke krant kiezen de redacties welke artikels zij willen publiceren. Op deze manier tracht een krant meer lezers te bereiken en dus ook meer macht te krijgen. Mirari publiceert elk ingestuurd artikel (mits het voldoet aan spelregel 5 en spelregel 8) en heeft geen enkele politieke agenda. Op deze manier wil Mirari een dialoog opstarten en stimuleren maar niet in een bepaalde thematische richting duwen. Mirari heeft wel medewerkers, maar deze medewerkers zorgen niet voor inhoudelijke aanpassingen (zie verder).

  • Spelregel 5 ‘Mensenrechten centraal‘:

Hoewel Mirari geen politieke partij is, heeft het wel een ethisch ideaal. Mirari staat achter waarden als respect, vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid, integriteit en privacy. Elke gebruiker is dan wel vrij om een artikel te publiceren, toch moet dit gebeuren op een respectvolle en geweldloze manier. Geweld is immers de dooddoener van elke dialoog. Geweld maakt de ander tot een verplichte zwijger, die geen recht op spreken heeft. Als een artikel een oproep tot geweld of haat bevat, publiceert Mirari het artikel niet. Ook scheldpartijen horen niet thuis op Mirari. Bij elke publicatie maken de medewerkers van Mirari een afweging tussen spelregel 2 en spelregel 5 om de beslissing tot publicatie te nemen. Er wordt ook een formele kwaliteitscontrole uitgevoerd (zie spelregel 8). Op deze manier wil Mirari een poging doen tot zowel een kritische als een humane dialoog. Mirari kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de meningen die op de website verschijnen. De inhoud van de artikels is immers volledig bepaald door de gebruikers zelf!

  • Spelregel 6 ‘Privacy garanderen‘:

Mirari biedt een mogelijkheid om artikels in te sturen op een anonieme wijze. Wanneer u een artikel uploadt moet u een naam invullen. Dit mag uw echte naam zijn maar evengoed een fictieve naam. De enige informatie die noodzakelijk is voor de medewerkers van Mirari is een e-mailadres van de gebruiker. Zonder e-mailadres kunnen wij uw artikel niet publiceren. Uiteraard wordt het e-mailadres zelf nooit op de site gepubliceerd, tenzij de schrijver van het artikel dit wenst.

  • Spelregel 7 ‘Project van samenwerking‘:

Wie achter Mirari staat, schrijft zich in bij een project van samenwerking. Bij samenwerken hoort het opnemen van je verantwoordelijkheid om op een kritische en ethische manier om te gaan met de anderen. Idealiter betekent dit dat je je inzet in het project en zelf op een al dan niet regelmatige basis het project tracht te voorzien van bijdragen en/of reacties. Het wordt dus sterk aangemoedigd om te reageren op andere artikels.

  • Spelregel 8 ‘Structuur is noodzakelijk‘:

Mirari probeert als vrij platform structuur aan te brengen in de dialoog. Er wordt een formele kwaliteitscontrole uitgevoerd door Mirari bij het binnenkrijgen van een nieuw artikel. Probeer om de kwaliteit van uw artikel te verhogen te letten op volgende structurele zaken:

– Creëer duidelijkheid, helderheid en transparantie in taal en argumentatie om de toegankelijkheid voor iedereen te vrijwaren.

– Probeer uw mening goed te onderbouwen en te verwerken in een tekst met een inleiding, midden én slot.

– Vermijd nodeloze herhalingen in het artikel.

– Vermijd uitweidingen die buiten de scope van de geponeerde stelling gaan.

– Vermijd emotionele opwerpingen.

– Vermeld bronnen bij aangehaalde feiten.

De medewerkers van Mirari brengen zelf ook structuur aan. Allereerst reikt Mirari een vast format aan om artikels in te sturen om de leesbaarheid ervan te garanderen. Daarnaast zullen Mirari medewerkers elk artikel doorlezen en structureren op de website volgens een bepaald thema. Zo zullen artikels met gelijkaardige onderwerpen te vinden zijn in de database onder een welbepaald thema. Dit kan gaan van ‘Buitenlandse politiek’ naar ‘Sport’ tot ‘Filosofie’.

Om de dialoog zoveel mogelijk te stimuleren, bestaat elk artikel uit een kritiekgedeelde (het artikel van de auteur) + een dialooggedeelte, dat wordt toegevoegd door de redactie. In dit dialooggedeelte zal de redactie een aantal vragen, opmerkingen en suggesties toevoegen die een aanzet geven voor lezers om in dialoog te treden met de auteur. Zo gaan we letterlijk van kritiek naar dialoog.


Mirari is een proces dat niet zomaar op één dag ontstaat. Een dialoog is een dynamische vorm van communicatie waarin de gespreksdeelnemers de tijd nodig hebben om de volledige draagwijde ervan te ontdekken. In die zin is Mirari altijd een project van verandering en dynamiek. Het is nooit ‘af’. Het verandert elke dag en kent periodes van groei en verval. Binnen die periodes kunnen nieuwe mogelijkheden ontstaan: nieuwe onbekende wegen die men kan opwandelen om het project verder te vervolledigen. De ambitie van Mirari is om een soort ‘wikipedia van opinies‘ te worden. Als deze Nederlandse versie van Mirari aanslaat is de ambitie om nieuwe versies in bijvoorbeeld het Engels te creëren zeker aanwezig.

U kan concreet deelnemen aan dit unieke project door opinies in te sturen in de vorm van een artikel of door te reageren op andere artikels. De werkwijze voor het insturen van een opinie lees je onder de rubriek Hoe publiceer ik een artikel op Mirari?.

Een uitgebreide uitleg over de filosofie waarop Mirari is gebaseerd kan u vinden in het onderstaande document van Tomas Serrien (de oprichter van het project):

Mirari – Filosofische achtergrond (Link naar document)

Veel succes en laat de dialoog beginnen!

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s