De feitenchecker (4): Is de hoeveelheid fijn stof de voorbije jaren meer dan gehalveerd?

AUTEUR: Ferre Wouters

THEMA: De feitenchecker (zie https://mirariproject.com/de-wekelijkse-feitenchecker/)

Op 7 februari zette CD&V de klimaatrealisaties van Joke Schauvliege op hun website. Een van de vermelde realisaties gaat over de emissie van fijn stof in Vlaanderen: “de hoeveelheid fijn stof is meer dan gehalveerd de voorbij jaren, met een sterke daling tussen 2010 en 2016”.

Sinds 2004 levert CD&V de Vlaamse minister voor leefmilieu, vanaf 2009 was dit een bevoegdheid van Joke Schauvliege.

Fijn stof

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) definieert fijn stof als “een mengsel van deeltjes van uiteenlopende samenstelling en afmeting in de lucht. De deeltjes worden ingedeeld in fracties op basis van hun grootte”.

Het inademen van fijn stof leidt tot “een verhoogd voorkomen van luchtwegklachten en er wordt ook een verband gelegd met het aantal ziekenhuisopnames voor hart- en luchtwegklachten en vervroegde sterfte”. Hoe kleiner de deeltjes, hoe dieper ze in de longen kunnen doordringen, waardoor ze makkelijker in de bloedbaan terechtkomen.

PM10

PM10 is de fractie van zwevende stofdeeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 10 micrometer.

In 2016 bedroeg de uitstoot van PM10 20.381 ton; een daling van 24,6% vergeleken met 2000, toen er een uitstoot van 27.041 ton was. Vergeleken met 2010 (23.787 ton) daalde de uitstoot met 14,3%. Zoals te zien is op onderstaande grafiek, lijkt 2010 evenwel een uitschieter.

Zowel binnen industrie, transport en landbouw is de uitstoot van PM10 gedaald. De emissie veroorzaakt door huishoudens is dan weer gestegen.

PM2,5

De VMM voert verder aparte metingen uit voor stofdeeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 2,5 micrometer (deze deeltjes vallen ook onder de PM10 metingen). In 2016 (13.672 ton) is de emissie van PM2,5 gedaald met 30,9% vergeleken het jaar 2000 (19.797 ton). Ook voor deze deeltjes kan 2010 gelden als uitschieter.

EC

Tot slot wordt de uitstoot van elementair koolstof (EC) gemeten. EC zijn stofdeeltjes die tot stand komen als restproducten van verbrandingsreacties. Deze fractie wordt niet ingedeeld volgens grootte, maar volgens samenstelling.

Het is wellicht op deze fractie van fijn stof dat CD&V haar bewering heeft gebaseerd. In 2016 (1.995 ton) was de uitstoot van EC inderdaad minder dan de helft vergeleken 2000 (4.469 ton). In 2010 bedroeg de uitstoot nog 3.364 ton.

In tegenstelling tot de andere fracties, blijven de emissies van EC de laatste jaren in dalende lijn.

Conclusie

Het klopt niet dat de uitstoot van fijn stof tussen 2000 en 2016 meer dan gehalveerd is. Dit is enkel het geval voor elementair koolstof:

2000

2016

Verschil

PM10

27.041

20.381

-24,6%

PM2,5

19.797

13.672

-30,9%

EC

4.469

1.995

-55,4%

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s